Velkommen til NLP-Foreningen
Brancheorganisationen for NLP skoler,
NLP professionelle og  NLP interesserede

Velkommen til NLP-Foreningen - her mødes godkendte NLP skoler, professionelle NLP udøvere og  NLP interesserede

NLP Foreningen i Danmark (NLPF)

NLP Foreningen Generalforsamling 2018 blev afholdt 21. marts 2018 på Teknologisk Institut i Tåstrup
NLP Foreningen Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen forløb som altid i god ro og orden, og debatten i år drejede sig igen mest om, hvordan vi kan skabe flere aktiviteter og mere værdi for medlemmerne i det (frivillige) arbejde, vi udfører som bestyrelse.

Prøv noget nyt

Vi har fulgt NLP forudsætningen om, at når noget ikke virker, så prøv noget nyt - og alligevel fungerer det ikke rigtigt.

Tidligere initiativer som f.eks. den årlige "NLP Dagen" for alle NLP'ere, netværksaftner for NLP Professionelle, og opfordringer til at fortælle om egne oplevelser med NLP giver ikke rigtig respons.

Vi er klar over, at muligheder også giver nogle tidsmæssige valg og begrænsninger - og derfor har vi skabt det bedst mulige online koncept til vore medlemmer.

Med den ny hjemmeside og NLP medlems- og marketingplatform, har vi basen til at få NLP længere og dybere ud - for www.nlp-foreningen.dk ligger helt i top på Google på alle relevante søgeord og NLP termer.

NLP Skole eller Professionel?

Er du NLP Skole eller bruger du NLP professionelt i din virksomhed, så kom med og bliv certificeret iht. NLP Foreningens standarder, som sikrer og viser, at du giver dine Practitioners og Masters en valid og velfunderet kvalitetsuddannelse.

Og er du allerede med:

Brug din forening, brug web-platformen og NLP Magasinets online mulighed, for at få dit budskab ud og bliv mere synlig blandt andre spændende skoler og professionelle.

DU er den eneste, som ved hvad DU går og laver, hvad du kan, og hvad du kan hjælpe andre med.

Og DU er den eneste, som kan fortælle os, hvad du gerne ser mere af i foreningen :)

GRATIS NLP medlemskab

Vi blev enige om, at vi fremover gør NLP Interessemedlemskabet GRATIS for nye medlemmer, hele det kalenderår, du melder dig ind som interessemedlem.

Så kan du selv opleve i praksis, hvordan du får mere NLP viden og et større NLP netværk af rigtige NLP mennesker - og du får mulighed for SELV at fortælle din historie og dele dine erfaringer med NLP som udviklingsmodel, kommunikationsværktøj og livsstilsguide - eller hvad dine oplevelser nu er.

Meld dig ind i dag: Skriv en mail til info(at)nlp-foreningen.dk med overskriften Interessemedlem, oplys dit navn, adresse og email, så er du med.

Hvert år i januar sender vi kontingentopkrævninger ud (årskontingent er pt. 375.- kr. inkl. moms), så du er lige nu GRATIS med hele 2018.

Og jo før du melder dig ind, jo mere gratis-periode får du :)

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
NLP Foreningen i Danmark

Mere NLP i hverdagen (foto Eli Defaria)
Mere NLP i hverdagen

Foreningens formål, vision og mission

NLP-Foreningen i Danmark er en non-profit paraplyorganisation, brancheforening, ressource, et samlingssted og netværk for alle NLP-interesserede i Danmark og NLP-interesserede danskere i udlandet.
 

NLP-Foreningens vision er at alle i Danmark kender og bruger NLP.


Missionen er derfor at udbrede kendskabet til og brugen af NLP i Danmark, specielt til alle som arbejder med og inden for personlig udvikling, erhvervsmæssig kommunikation, uddannelse og menneskelige relationer i det hele taget.

Dette sker bl.a. via hjemmesiden www.nlp-foreningen.dk, NLP Magasinet online, nyhedsbrevet, temaaftener, medlemsarrangementer og andre tiltag, som skaber positiv opmærksomhed og kvalificeret brug af NLP i alle relevante sammenhænge.

Hvad er NLP? Klik og se forklaringen...
Hvad er NLP? KLIK HER

Mere NLP i hverdagen


Måske har du også lyst til at være med i det danske NLP netværk?

Foreningen tilbyder forskellige former for medlemskab og har fastlagt faglige og etiske normer og uddannelsesstandarder for NLP-skoler og professionelle NLP-udøvere i Danmark.

Dermed hjælper foreningen nye NLP'ere til at finde de bedste NLP-uddannelser i Danmark f.eks. via hjemmesiden og nyhedsmails, som samtidig giver NLP skoler og professionelle NLP udøvere en god og billig platform for såvel informationsdeling og markedsføring.

NLP-foreningen drives af frivillige, på baggrund af nysgerrighed og dyb interesse i NLP.

Gode ideer


Har du gode ideer til, hvordan foreningen kan gøre tingene bedre, skriver du om NLP, eller ønsker du at give en hånd med i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på info(at)nlp-foreningen.dk eller redaktionen på redaktionen(at)nlp-foreningen.dk.  

Du behøver ikke have et forudgående kendskab til NLP, for at få noget ud af at undersøge NLP lidt nærmere.

Du kan undersøge mere, bl.a. ved at læse artiklerne i NLP Magasinet her på siden. Du kan også finde de godkendte NLP skolers hjemmesider og hente ny viden der - eller du kan lade dig inspirere til at vælge en NLP uddannelse, og hvad du har lyst til at opnå med NLP.

 

NLPF Generalforsamlingen

NLP Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen, som bestemmer udviklingen i foreningen og afholdes hvert år i marts måned.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges som repræsentanter for NLP Skolerne, de professionelle NLP udøvere (coaches, konsulenter, parterapeuter osv.) og interessemedlemmerne.

Alle medlemmer af foreningen er valgbare, antallet af bestyrelsesmedlemmer varierer lidt fra år til år, og bestyrelsen mødes normalt 4-5 gange årligt, hvor status og drift bliver vendt og nye tiltag sat igang.

NLP Foreningens bestyrelse:

Poul Jeritslev, formand

Poul Jeritslev, formand NLP Foreningen

Jeg er certificeret NLP Coach og arbejder professionelt med coaching, kommunikation og kropssprog i mit eget firma, www.motivaco.dk.

”Mennesker, Mening og Medvirken” er mit udgangspunkt for al udvikling og vækst. Jeg har arbejdet med NLP, salg og markedsføring i mere end 30 år, og ved af erfaring, at kommunikationen med os selv og andre skaber vores egen personlige ro og forretningsmæssige succes.

Udover formandsposten er jeg også webmaster og står for annoncesalget til hjemmesiden og NLP Magasinet online.

Og jeg hjælper dig gerne med din annonce, så den både skaber opmærksomhed, interesse og effekt.

Ring til mig på tlf. 40 80 08 13 eller send mig en mail på info(at)nlp-foreningen.dk

 

 

Inger Christiansen, næstformand

Jeg er certificeret NLP træner, NLP coach og terapeut - og næstformand i NLP-foreningen i Danmark. 

Jeg har brugt min NLP baggrund i det private erhvervsliv, som projektleder og projektkonsulent, hvor jeg coache projektledere i procesforbedringer. I 2011 valgte jeg at starte min egen NLP skole, hvor jeg udbyder NLP uddannelser, weekendkurser, coaching og terapi (www.netopnlp.dk).

Som person lægger jeg vægt på en tryg og nærværende atmosfære. Derfor faldt det mig naturligt at udbyde mine NLP-aktiviteter i mit eget  hjem.

Jeg  bor i Hareskovby, og bruger skoven til lange gåture med min hund og min familie. Jeg holder også af at skrive. Jeg er pt i gang med at skrive en bog om et afgrænset område inden for selvudvikling. Generelt er jeg meget optaget af, at vi skal skabe en verden, hvor alle mennesker ønsker at være.

Skriv til Inger og bestyrelsen på info(at)nlp-foreningen.dk

 

 

Hans Polonius, bestyrelsesmedlem

Jeg er uddannet i NLP-Huset fra 1994 og certificeret NLP-træner i 1998. Deltager løbende i NLP seminarer mm. Er med i en coach- og supervisionsgruppe. 

Jeg har taget en pædagogisk-psykologisk diplom uddannelse, afsluttet og eksamineret i 1993, hvor jeg arbejdede som faglærer på Frederiksberg Tekniske Skole.

Har arbejdet med ”De 7 intelligenser” og været med til at integrere dem og undervise ud fra dem, i flere faglige tekniske uddannelser som forsøg under Undervisnings-ministeriet. 

NLP er for mig blandt andet et meget praktisk og effektivt værktøj til at få læring, og kompetence-udvikling til at fungere på en jordnær måde. Enkelt, let og ligetil.

Jeg har en solid erfaring indenfor undervisning, pædagogik, kompetenceudvikling, teambuilding, personlige samtaler, coaching & terapi, samt udviklings- og forandringsarbejde.  

Jeg er meget interesseret i sammenhængen mellem vores tankemønstre og vores velbefindende. Hvordan vores mentale tankemønstre har indvirkning på alt hvad vi beskæftiger os med, og hvilken betydning det har når vi bliver mere bevidste om det vi går rundt og gør og har ladet os påvirke af, og hvordan vi kan ændre vores tankemønstre og derved kan skabe det liv vi dybest set altid har ønsket. 

Jeg arbejder ud fra en holistisk helhedsforståelse, med fokus på det enkelte menneske. 

Jeg har firmaet Hans Polonius NLP (www.polonius.dk) som jeg startede i 1998, hvor jeg og min hustru Inge (NLP-Master) uddanner NLP-Practitionere og NLP-Mastere samt tilbyder en overbygningsuddannelse som Human Proces Coach og Terapeut. Vi udbyder også flere korte NLP kurser samt mange specielt designede kurser og uddannelser til virksomheder. 

Jeg interesserer mig meget for at NLP bliver kendt for det positive NLP indeholder, og at dem der anvender NLP også står inde for, at det er NLP de bruger.

Blandt andet af overstående grunde er jeg med i bestyrelsen for at deltage i det nødvendige arbejde for at det bliver en attraktiv Brancheforening, der er garant for det, NLP står for.  

Skriv til Hans og bestyrelsen på info(at)nlp-foreningen.dk

 

 

Leon Buhl, intern revisor

Jeg er uddannet inden for VVs faget i 1970, og er bygningsingeniør fra 1975. Jeg har siden 1979 arbejdet på Teknologisk Institut med bl.a. udvikling af kurser, undervisning og efteruddannelse for virksomheder og organisationer inden for bl.a. VVs branchen.

Jeg er certificeret NLP practitioner og Master practitioner fra Human Ressource Proces’s i 2000, og har i perioden fra 2000 til 2004 været med som assistent på en række practitioner og Master practitionerkurser samme sted, og har afsluttet dette forløb med certifikat som NLP coach i 2004. 

Jeg er certificeret NLP træner i 2005 fra Colinco Institute og Expand.

I mit daglige arbejde anvender jeg NLP teknikkerne i forbindelse med udviklingen af efteruddannelseskurser for virksomheder og organisationer, og mine NLP erfaringer anvendes ligeledes i forbindelse med gennemførelsen af disse kurser.

Jeg har været medlem af NLP foreningen siden 2000, og har de seneste år været bestyrelsesmedlem i foreningen. 

I forbindelse med mit arbejde i bestyrelsen vil jeg arbejde for at NLP opfattes positivt, at uddannelserne fremover lever op til de kvalitetskrav der er beskrevet i standarderne, og at medlemmernes interesser varetages på en positiv måde.

Skriv til Leon og bestyrelsen på info(at)nlp-foreningen.dk

 

 

Kirsten Liljenholt, kasserer

Kirsten Liljenholt er bestyrelsesmedlem, bestyrer regnskabet og passer på foreningskassen.

Kirsten er selvstændig med Zoneterapi Klinikken i Greve og har NLP med i sine behandlinger og sin store værktøjskasse.

Skriv til Kirsten og bestyrelsen på info(at)nlp-foreningen.dk

 

 

Mona Maria úr Fugloy

Mona Maria úr Fugloy er nyeste bestyrelsesmedlem, valgt ind på generalforsamlingen 13.3.2017.

Her kommer snart lidt mere om Mona Maria. 

Du kan kontakte Mona Maria og de andre bestyrelsesmedlemmer på info(at)nlp-foreningen.dk

 

 

 

Suppleanter

Mai-Britt Seehusen Raagaard
Gudrun Eir Einarsdottir

 

Ekstern regnskabsfører og revisor

Nina Fjelstrup (ikke bestyrelsesmedlem) 

 


Kontakt NLP Foreningen

Ønsker du at blive medlem af NLP Foreningen:

Ring til formand Poul Jeritslev 

Telefon 40 80 08 13

(helst man-fre mellem 09:00 – 15:00)

eller send os en mail på info(at)nlp-foreningen.dk

Kontakt redaktionen

Har du artikler eller andet til hjemmesiden og NLP Magasinet,
så send materialet (tekst og foto mv.) på mail til

redaktionen(at)nlp-foreningen.dk 

 

Kontakt Media & Annoncer

Vil du investere i en banner eller annonce
på hjemmesiden eller i NLP Magasinet:

Ring til Poul Jeritslev man-fre 09:00 – 15:00

Telefon 40 80 08 13

Eller send os en mail på redaktionen(at)nlp-foreningen.dk 

 

NLP Standardudvalget

Udvalget for NLP-standarder evaluerer ansøgninger og godkender optagelse af NLP Skoler som medlem af foreningen iht. gældende NLP standarder for uddannelse af NLP Practitioners og NLP Master.

Ønsker du at blive NLP Skole medlem:

Ring til formand Poul Jeritslev 

Telefon 40 80 08 13

(helst man-fre mellem 09:00 – 15:00)

eller send os en mail på info(at)nlp-foreningen.dk

 

KLIK HER
Se og download gældende kriterier og NLP-standarder for NLP Practitioner og NLP Master Practitioner uddannelsen her

 

NLP Foreningens vedtægter

NLP Foreningens vedtægter

Markedsføring

NLPF Medieplan & priser 2017 - se og download

Se Generalforsamling 2017

Referat
Formandsbetning
Årsregnskab 2016

Kontakt os her

NLP Foreningen i Danmark
c/o Formand Poul Jeritslev
Søsvinget 32, 2635 Ishøj
Tlf. 40 80 08 13
Email: info(at)nlp-foreningen.dk
CVR-nr.: 30649974

 

 

Nyhedsbrev

Få gratis NLP nyheder, tilbud og information om NLP aktiviteter