Velkommen til NLP-Foreningen
Brancheorganisationen for NLP skoler,
NLP professionelle og  NLP interesserede

Velkommen til NLP-Foreningen - her mødes godkendte NLP skoler, professionelle NLP udøvere og  NLP interesserede

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Aftaler som indgås med NLP Foreningen i Danmark (cvr.nr. 30649974)

 

Medlemskab

Indmeldelse

Et medlemskab er frivilligt og tegnes for et kalenderår ad gangen.

Årskontingent for medlemskab faktureres til eksisterende medlemmer på mail hvert år i januar måned efter gældende kontingentsatssats + moms. 

Kontingentet er til indbetaling 8 dage netto via foreningens netbank.

Sker indmelselse i løbet af kalenderåret, beregnes og faktureres et forholdsmæssigt beløb på minimum halvdelen af det normale kontingent.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske til enhver tid via mail til foreningen. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke, selv om udmeldelsen sker i løbet af kalenderåret. Manglende kontingentindbetaling efter evt. rykker betragtes som udmelding.

Medlemmer, som har betalt kontingentet rettidigt, har stemmeret på foreningens generalforsamling.

Annoncering i foreningens medier

Annoncering i foreningens medier (f.eks. på foreningens hjemmeside www.nlp-foreningen.dk, NLP Magasinet online og trykte medier) faktureres ved bestilling og beløbet indbetales via netbank til foreningen 8 dage netto.

Bannere og annoncer mv. publiceres ikke ved manglende rettidig indbetaling.

Annonceaftaler fornyes ikke automatisk og er kun gældende for den aftalte indrykning/tidsperiode. 

Foreningen følger så vidt muligt op på annonceaftaler, inden de udløber, men ønsker annoncøren at fortsætte et bestemt engagement efter aftaleudløb (f.eks. en forsidebanner) er det annoncøren, som skal tage initiativ til dette.

Materialer

Annoncøren leverer færdigt annoncemateriale til foreningens redaktion i god tid, og senest 8 dage inden publicering, med mindre andet er skriftligt aftalt. Indgåede annonceaftaler er gældende uanset om nødvendige materialer indsendes eller ej.

Materialer indsendes altid i kopi, da redaktionen ikke returnerer eller opbevarer materiale ud over aftaleperioden. Det er annoncørens ansvar, at rettigheder til alt materiale (tekster, fotos, logoer mv.) tilhører annoncøren og er behørigt afklaret vedr. copyright mv., og foreningen kan ikke drages til ansvar herfor.

Kvalitet og formater mv.

Materialer leveres publiceringsklare i rette formater, anerkendte filtyper (f.eks. .jpg, .png, .pdf, .txt, Word) og kvalitet (høj opløsning), som er tydeligt navngivet i forhold til indhold. 

Grafisk design og opsætning

Redaktionen hjælper gerne med grafisk design og opsætning af annoncematerialer mod et mindre gebyr, svarende til forventet indsats og tidsforbrug. Dette aftales i forbindelse med aftalens indgåelse.

Kontakt redaktionen for nærmere information.

Fortrydelsesret

Alle aftaler med foreningen (medlemskab, annoncering mv.) indgås for en bestemt tidsperiode og er derfor ikke i abonnement eller løbende betaling. Den lovbestemte fortrydelsesret for abonnementkøb er derfor ikke i kraft.

Foreningens ansvarsforbehold

Foreningen forbeholder sig ret til uden yderligere begrundelse eller ansvar at publicere, redigere eller afvise alt materiale, som er indsendt til publikation i foreningens medier.

Foreningen er drevet af frivillige og køber visse ydelser eksternt. Foreningen er derfor ikke ansvarlig for manglende publicering af annoncer mv., som følge eksterne forhold, force majeur, tekniske problemer hos web-host og lignende.

Foreningen forbeholder sig desuden ret til at ændre ydelser, annonceringsmuligheder, formater, tidsfrister, betalingsbetingelser, og alle øvrige forhold nævnt i handelsbetingelserne, til enhver tid og med omgående virkning.

Tvister

Eventuel uenighed og tvister afgøres ved samtaler, mediation og/eller ved retten i Danmark.

Kontakt

Har du spørgsmål til medlemskab, annoncering eller handelsbetingelser, kontakt da venligst foreningen på info@nlp-foreningen.dk

 

Opdateret februar 2017

NLP Foreningen i Danmark

 

Kontakt os her

NLP Foreningen i Danmark
c/o Formand Inger Christiansen
Stormly 10, Hareskovby, 3500 Værløse
Tlf. 23 96 98 57
Email: info(at)nlp-foreningen.dk

Danske Bank:
Reg.nr. 1551 Konto 16744476
CVR-nr.: 30649974

 

 

Markedsføring & annoncering

 

Få NLPF nyhedsbrev

* skal udfyldes